Encyclopédie (Ganéa)

Saison 1 (2017)

  • Épisode 1 : Zone 313
  • Épisode 2 : Agression
  • Épisode 3 : Disparition
  • Épisode 4 : Rétrospective
  • Épisode 5 : Évasion
  • Épisode 6 : Abandon
  • Épisode 7 : Sauvetage
  • Épisode 8 : Débâcle
  • Épisode 9 : …
  • Épisode 10 : …

Personnages

Aeros
Dragos
Efa
Kirian
Neka
Urbas